O autorze
Wizją KPH jest Polska bez homofobii, bifobii i transfobii, akceptująca osoby homo-, biseksualne i transpłciowe, celebrująca różnorodnośc, przeciwna dyskryminacji i nietolerancji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową. Polska, w której prawa człowieka są respektowane, a każdy jest traktowany równo i sprawiedliwie z poszanowaniem różnic społecznych, kulturalnych, politycznych i religijnych. Dążymy do tego przez rzecznictwo, działalność naukowo-badawczą, działania społeczne i inicjowanie przemian, których efektem będzie wyrównanie praw, przy zaangażowaniu pracowników, stażystów, wolontariuszy i członków działających na terenie całego kraju wraz z ich wiedzą oraz umiejętnościami i doświadczeniem; oraz tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, charakteryzującego się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji.

KPH jest jedyną ogólnopolską organizacją ekspercką nakierowaną na zmianę prawa oraz jego praktyki w kontekście poszanowania praw osób LGBT.

Granaty, bomby i LGBT

W dniu dzisiejszym (30.10.2013) w godzinach porannych Kampania Przeciw Homofobii otrzymała informację o zamiarze podłożenia bomby w siedzibie organizacji. Natychmiast wezwana została Policja, która w asyście psa tropiącego ładunki wybuchowe przeszukała biuro i okolice budynku.

W dniu dzisiejszym (30.10.2013) w godzinach porannych Kampania Przeciw Homofobii otrzymała informację o zamiarze podłożenia bomby w siedzibie organizacji. Natychmiast wezwana została Policja, która w asyście psa tropiącego ładunki wybuchowe przeszukała biuro i okolice budynku. Osoby pracujące w biurze zostały czasowo ewakuowane. Policja nie stwierdziła ładunku w biurze.Zdarzenie to jest jednym z wielu wyrazów agresji wobec społeczności LGBT w Polsce, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich miesięcy. Powtarzające się ataki na biura organizacji, groźby, zakłócenia wydarzeń publicznych stają się codziennością. Organy ścigania mimo dobrych chęci nie posiadają narzędzi do skutecznego reagowania na podobne przypadki i karania sprawców. Wynika to z braku odpowiednich przepisów w Kodeksie karnym, które uwzględniałyby motywację homofobiczną jako równoważną innym motywacjom na tle uprzedzeń jak np. rasizmowi czy antysemityzmowi. Postulowane przez wiele lat przez organizacje pozarządowe zmiany, które dostosowałyby prawo do istniejącej rzeczywistości społecznej i umożliwiły adekwatne reagowanie na homofobiczną i transfobiczną przemoc spotykają się z brakiem woli politycznej ze strony rządu.

Wszechobecne przyzwolenie na bezkarne działanie sprawców tego typu przestępstw potęguje poczucie zagrożenia wśród całej społeczności LGBT. Powinnością państwa jest zapewnienie równej ochrony wszystkim obywatelom i obywatelkom i wstydem jest, że obecny stan prawa wyraźnie różnicuje grupy mniejszościowe obejmując ochroną jedne a ignorując inne. Osoby LGBT wciąż nie mogą się czuć bezpiecznie.


To już drugie oświadczenie związane z wyrazem przemocy i agresji, które KPH publikuje w tym tygodniu. Dwa dni temu ofiarą padła publiczność spotkania poświęconego tematyce LGBT, które odbywało się w Krytyce Politycznej - kilkadziesiąt osób stłoczyło się w ucieczce przez granatami dymnymi, które rzucili na salę samozwańczy obrońcy zaściankowej i ksenofobicznej “moralności”. Mamy dość narodowego terroru i domagamy się wyraźnego sprzeciwu ze strony władz.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...